Naručivanje i plaćanje

icon

Izbor cveća

Preporučujemo Vam da pre nego što izvršite online porudžbinu i plaćanje ili nas kontaktirate radi isporuke cveća na kućnu adresu putem telefona ili elektronskom poštom, pogledate naše stranice sa cvetnim aranžmanima i izaberete ili osmislite aranžman kakav biste nekome poslali.

icon

Porudžbina i dogovor

Ukoliko vršite poru?ivanje online, putem naše Web prodavnice, prethodno je potrebno da uradite slede?e:

  • da se opredelite za neki od ponu?enih cvetnih aranzmana sa Web prezentacije cve?are Cveta. Svaki od ponu?enih aranžmana ima kratak opis, ozna?en je šifrom i ima istaknutu cenu u valuti Euro.
  • izabrani aranžman naru?ujete klikom na dugme “DODAJ U KORPU”. Možete istovremeno odabrati jedan ili više aranžmana za slanje na istu adresu.
  • Završetak biranja i odlazak na kasu radi pla?anja i unosa podataka za isporuku izvrši?ete klikom na “MOJA KORPA” u gornjem desnom uglu ekrana.
  • U okviru polja “KORPA” još uvek možete ažurirati spisak izabranih artikala nastavkom kupovine preko klikom na “NASTAVI KUPOVINU” ili odbacivanjem pojedinih izabranih artikala klikom na “X” desno od artikla.
  • Tako?e, u okviru polja “KORPA” odre?ujete krajnje odredište za dostavu narudžbine. U donjem desnom delu ekrana nalazi se padaju?i meni sa mogu?im mestima za dostavu. U zavisnosti od destinacije, ukupnom ra?unu se pridodaju trokovi isporuke.
  • Klikom na dugme “NA KASU” otvara se stranica za naplatu. Tu je neophodno popuniti podatke o kupcu i primaocu. Još uvek možete ažurirati krajnje mesto za dostavu. Potom birate jedan od na?ina pla?anja. Nakon što potvrdite Saglasnost sa uslovima prodaje i kliknete na dugme “POŠALJI” na ekranu ?e Vam se prikazati ukupan sadržaj Vaše porudžbine sa uputstvom za pla?anje. Isti sadržaj ?e Vam sti?i na e-mail adresu.
    Napomena: u slu?aju da ste kao na?in pla?anja izabrali platnu karticu, automatski Vam se otvara stranica za pla?anje gde unosite Vaše podatke i podatke platne kartice kojom vršite pla?anje.

Telefonom: U toku telefonskog razgovora sa nama dogovori?emo se o cvetnom aranžmanu koji ste izabrali i detaljima koje vi želite da unesete u njega. Uvek postoji mogu?nost i izrade aranžmana po Vašoj želji. Poželjno je da nas pozovete bar 24 sata pre željene isporuke cve?a mada nam ne?e biti prvi put da kompletnu kupovinu i isporuku realizujemo u toku jednog radnog dana.

icon

Naplata

Za uplate koristite neki od ponu?enih vidova pla?anja:

Platnom karticom

Sva pla?anja kreditnim karticama na sajtu cve?are Cveta, obavljaju se posredstvom kompanije 2Checkout iz USA, jedne od najve?ih kompanija te vrste. Svi prodavci koji naplatu obavljaju putem ove kompanije moraju ispuniti stroge kriterijume koje je ova kompanija propisala. Web sajt cve?are Cveta je sertifikovani prodavac kompanije 2Checkout.

– Kreditne kartice (Visa, Master Card za pla?anje u valutama koje nisu USD i Diners, American Express, JCB, Discover. Sve cene na sajtu prikazane su u valuti EUR, a pla?anje može da se vrši u razli?itim valutama koriš?enjam VISA i Master kartice. Ukoliko posedujete neku od ostalih podržanih kartica potrebno je da pre pla?anja izvršite izbor valute pla?anja USD da biste mogli platiti bilo kojom od ostalih kreditnih kartica koje su na raspolaganju. Prera?un iznosa za pla?anje vrši se automatski iz jedne valute u drugu.

Uplate iz inostranstva

Ukoliko ne posedujete platne kartice, ili ne želite da koristite ovakav vid pla?anja, za pla?anje iz inostranstva preporu?ujemo Vam Western Union transfer novca. Western Union koristi najsavremeniju elektronsku tehnologiju i jedinstvenu svetsku kompjutersku mrežu za trenutne isplate u preko 195 zemalja i teritorija. Iz pojedinih država Western Union omogu?ava i online uplatu novca pomo?u Visa i Mastercard kartica.

Precizne instrukcije i uputstvo za pla?anja preko Western Union servisa, bi?e Vam poslate na e-mail adresu nakon izvršene porudžbine.

Uplate iz Srbije

Za pla?anje iz Srbije preporu?ujemo Elektronsku PostNet Uputnicu JP PTT saobra?aja Srbije koja garantuje najbrži i najsugurniji transfer novca elektronskim putem. Novac za naru?eni cvetni aranžman šaljete na ime primaoca, nakon ?ega pošta obaveštava primaoca o prispe?u novca putem SMS poruke. Za uspešno slanje novca putem PostNet-a od podataka su Vam potrebni: iznos novca za slanje, ime i prezime primaoca i broj mobilnog telefona primaoca. Ovi podaci ?e Vam biti poslati putem e-mail-a nakon izvršene porudžbine. Fiskalni ra?un dostavljamo putem pošte na Vašu adresu.

Drugi na?in pla?anja iz Srbije jeste uplata odgovaraju?e sume direktno na ra?un Cve?are Cveta, opštom uplatnicom sa šaltera pošte ili banke. Uplata se vrši na ra?un broj: 180-1181820007830-70, primalac uplate je S.Z.T.R. “Cveta”, ul. Sibinjanin Janka 38, Zemun, Beograd, svrha uplate: cvetni aranžman. Ukoliko želite da poru?eni cvetni aranžman bude isporu?en istog dana kada ste izvršili uplatu opštom uplatnicom, potrebno je da nakon izvršene uplate skeniranu uplatnicu pošaljete na e-mail cve?are Cveta (cvecara@cveta.co.rs). Fiskalni ra?un dostavljamo putem pošte na Vašu adresu. Pogledajte primer kako popuniti opštu uplatnicu.

NAŠI KLIJENTI